Andei fozando e chimpei cos vosos comentarios. Vaia. Tamén me gustaría unha letra máis pequecha. Blogueiros, acudídeme!


Leave a Comment