Coas túas mauciñas

Ligo dende Wonderboy e vou a esta curiosa páxina: faino ti mesmo. Non é que sexa marabillosa, pero trae métodos de construcción caseira de trebellos sexuais. Inclúe ilustracións e correctos croquis (coma o santo), pero malpocadamente é un pouco monotemática. Ademais, deixa algo de lado a analidade e/ou as mulleres. Permite, iso si, que compartades a vosa experiencia de macguíveres mediante un cómodo formulario. Testemuño: un amigo meu empregaba o da sandía.

Dende esa web tamén tedes ligazóns paveras, pero para outro día.


Leave a Comment