Chomsky non é a quinta muller de Pajares. Walter regálame a min, e eu regálolle a el ao mesmo tempo, o mesmo libro. Deixemos xa de zugarnos as pirolas.


Leave a Comment