luz

Paso unha noite lindirma con Iopanda, despois de discutir. Regresa Contra, cuns posts longuirmos e preciosos, como sempre, como se nunca marchase. Hai espranza de novos blogalegos no horizonte.

Se non miro pola fiestra todo é marabilla.


Leave a Comment