diaños

atopo dous reintegracionistas con sentido do humor (!), e sácanme prá fala este blo. Din que é críptico. Ao tempo un deles tira dunha bolsa un libro de kapusciñski que vén de mercar. gracias a min, din.

Jacarezinho aponme que son un vaidoso, pero esas cousas non me molan. As balas estánse saíndo da súa natural traxectoria. Cárgaas o diaño.


Leave a Comment