flutuación

iopanda conta moitas cousas de estremadura e restaurantes chineses durante a cea. O día remata, e aínda me agarda un plus laboral na casa, ademais de retesías con 12Uvas polo tamaño da provincia de teruel e cousas varias.

discuto con dukakis, pra que espabile, anque me doe.

lembro unha cousa que vin hai uns días nun blo portugués: como facer que un gato flutúe. Cousas como esas merecen este esforzo que ás veces supón respirar.


Leave a Comment