kate

Logo botou Iavé un xardín en Edén, ao oriente, e pousou nel o home que modelara. Iavé fixo medrar do chan toda sorte de árbores fermosas prá vista e gorentosos pró padal, e en medio do xardín abrocharon a árbore da vida e a árbore da cencia do ben e do mal. De Edén saía un río que regaba o xardín, que abría en catro brazos. Un chámase Pixón e arrodea todo o país de Iavilá, onde hai ouro, o ouro máis fino, e mais tamén bedelio e ónix. O segundo río chámase Guixón é circunda as terras de Cus. O terceiro chámase Tigre e corre ao mencer de Asiria. E o cuarto río é o Éufrate.


Leave a Comment