importancia

Envíame unha comentadora unha frase dos diarios de pavese: un deixa de ser novo cando comprende que dicir unha dor non altera a situación.

Mólame ao comezo. Logo discrepo. Finalmente enfádome.

Hoxe foi un día decididamente parvo. Pero inda ten amaño.


Leave a Comment