mum

Música da volta: Oumou Sangaré, Bambino, breves trozos dunha entrevista a un médico portugués sobre a importancia do sono na saúde, e Múm. Este grupo islandés con nome de desodorante toca na cidade prá semana; sedeusmedasaúde, alí estarei.


Leave a Comment