soltería

Seguindo a TodoNada: un post e o seu contrario.

Merco o Público nun quiosco dentro do bar O piolho. Anuncia que as familias monopersoais se dispararon na última década en portugal. Confiando no score constante dos viúvos, supoño que o factor decisivo debe ser o estourido do solteiro.

Despois da longa viaxe, chego á casa, esborrallado. E confuso. Levántaseme un muro ao redor que leva grafitado o número 18. Asústame lembrarme con esa idade, a miña inxenuidade perdida, a miña chungueza. Cando shoto-kan di unha frase propia da súa idade bótolle unha fila máis de bloques ao muro. Ten o disco duro totalmente en branco en moitas áreas: é xenial, pero cárgame dunha responsabilidade que non desexo.

Fálame de ser mozos na terraza do Piolho. Éntrame o pánico, e intento disimulalo.

Así que na ducha á mañá do domigo, antes de comezar unha viaxe a cacabelos e atenas, penso que o meu estado ideal, agora, é a soltería.

Gustaríame saber tamén cal é o estado ideal de shoto-kan.


Leave a Comment