post metatécnico

Máis novidades: a patronal decide mellorar a miña capacidade produtiva cun computador máis novo, máis xeitoso e de só 12 polegadas.

Mellorará a miña capacidade bloguitiva?


Leave a Comment