baleiro

Pouso a cabeza na toalla. Vexo as moreíñas de area, ao redor, e en desenfocado, un revolto de parasoles e corpos espidos. Lembro a Shoto-kan. A súa insistencia mantén viva unha historia na que eu non colaboro. O problema está decididamente en min, que non son capaz de trazar elipses sobre os mirtos do amor.

Pero pecho os ollos e aspiro o recendo do sal, os sargazos e a nivea. Quitemos a propaganda: quedan 68 quilos de carne zapateados ao sol. Máis nada.


Leave a Comment