cadelicio

Antes de enfrontarme a Legoforever, (m)Alicia corríxeme a palabra perrío do outro día e achega cadelicio. Ao parecer, máis propiamente significa rebumbio, barullo que fan unha manda de cans. Ela cre que se lle podería aplicar.

Nin eladio nin xerais dan fe de vida. Prégase confirmación ou rexeite.


Leave a Comment