el

E cando a intensísima finde remata saio a pasear. Ao solpor, cun libro debaixo do brazo. Alí está LC. Alí está (m)Alicia. Alí está tamén Legoforever, e fálolle: tezo un cúmulo tan grande de artes disuasorias que quedo preso na arañeira.

E sen o seu teléfono.

Pero saúdame ao marchar, e dálle enerxías e dúbidas outra vez a esta tontita existencia.


Leave a Comment