soidade

Cando os estados veciños lle pedían axuda militar, o rei espartán Leónides enviáballes un só home.

O último filme de David Mamet, Spartan, é unha vez máis extraordinario. Alí vai un só home, con frases realmente interesantes, a enfrontarse á conspiración americana. Precisión de imaxes, autoestradas, túneis e xornalistas suecas, anque tamén algunha cousa renxedora.

Leónides non era o importante: en que iría pensando o soldado cando camiñaba baixo o sol cara a, poñamos, Corinto?


Leave a Comment