retruques

Seguindo o ronsel de Contra, sóltolles 10 euros aos de Haloscan pra que me garden os vosos retruques dos meses pasados. Ao parecer, métenos desordenados e sen indicar se hai comentarios ao post. Síntoo.

A perdurabilidade é complexa.


Leave a Comment