búmeran

Un tópico da miña vida anterior era dicirlles ás miñas parellas e protoparellas que hoxe tiña que traballar, que hoxe non podía que debía ir algures, que hoxe debía rematar un proxecto. Todos verdade, sempre.

Agora, cando unha procesión, a rotura dunha canalización ou unha imprevista comisión de goberno me impiden pasar unha fin de semana como eu quixera con Futuroscope, vexo o búmeran virme directamente prós fociños.


Leave a Comment