Pró meu caderno de epitafios, anoto unha das cobras do fabuloso poema da ‘Caza do snark’. Son os métodos para apreixar este snark, ou cobrenlla, ou simplemente a vida.

Podes buscalo con alfergas, e con coidado,
ou perseguilo con garfos e con espranza
ameazalo con accións dos camiños de ferro
ou enfeitizalo con sorrisos e xabrón.


Leave a Comment