contradición

Un coñecido, ao que lle teño bastante aprezo, acaba de publicar un libro.

É tan rancio, que non dou crédito a que sexa el o autor.

Anque sabendo que era un dos protexidos literarios de Todonada, se cadra ata triúnfa. A min gustaríame que así fose. Por el, claro.


Leave a Comment