renón

Por dúas veces na mesma noite mándanme a paseo. O primeiro, Geneve, desprezando elegantemente o meu caudal de ilusión.

O segundo, Botedescuma. Este muradán volve pertencer á serie de carne de talkshows. Liscado da casa paterna aos catorce, coñeceu o ouro e o mouro na emigración en canarias, asistiu a varios atentados contra a súa vida e agora traballa na hostelaría cara. Ten 21. Botedescuma pasa miña porque ten mozo, anque me revira o fuciñiño e cólleme as mans con mágoa. Todos os seus amigos din que xa non andan xuntos: a parella marchoulle pra NY a estudar inglés, deixándolle as cousas claras respecto á posibilidade de que o acompañase na viaxe.

El, teimosamente, insiste na fidelidade. Deixo a Shotokan facendo das súas e regreso: amence.


Leave a Comment