quilómetros

Lembro o exemplo co que hawking explicaba a relatividade do movemento. Se fago botar unha bóla de pimpon sobre unha pa, a bóla traza unha traxectoria vertical de apenas uns centímetros arriba e embaixo.

Se o fago dentro do vagón dun tren en marcha, pra min a bóla seguirase movendo o mesmo, mais pra unha paisaniña que estea fóra do tren a bóla trazará unha liña lonxitudinal duns cantos metros.

Se temos en conta que o tren está nun planeta que ten un movemento de rotación e traslación e que, ademais, o universo se expande, resulta complexo saber exactamente qué movemento fai a bóla.

Nunha hora arrancarei prá casa de Berlín como primeira etapa da gran viaxe que nos agarda: 6.000 quilómetros máis enriba dos rotatorios, translatorios e expansivos que xa levamos. Sóbeseme a melancolía: ao final só se trataba de quilómetros.


Leave a Comment