recepción

Cun teclado italiano blogueo esta breve mensaxe. Nun hotel, no lago de Garda, preto de Trento. Deixounos o xefe do hotel utilizar o seu ordena porque non hai ningún cíber próximo. Manhá seguimos cara ao leste: friul, quizais liubliana. Hai tanto que contar…


Leave a Comment