O despropósito comezou cando berlín dixo: deberiamos mercar un mapa de europa.
Coas retinas calcinadas da paisaxe e 8.327 quilómetros despois, regreso coa sensación de que xa nada será o mesmo.
Non sei como contalo. Se contalo.


Leave a Comment