blo

Non sinto o mesmo respecto ao sexo e a xente. Tampouco a miña cidade é xa a miña cidade. Sen saber como se comporta a miñoca adulta, ignoro a funcionalidade dun blo na nova etapa que comeza. Se a ten.


Leave a Comment