florida

Dukakis vai outra vez a madrid, cas de Sefarad. Teño a casa pra min soíño, aínda que en realidade teño toda a cidade pra min soíño. Incluso toda a vida pra min soíño: vou só a un concerto extraordinario de bernard massuir, vou só ao teatro a unha obra humilde, emocionante e en galego (non lembraba que isto fose posíbel), e só vou tamén ao cinema, a ‘Silver City’, un dos filmes recomendados de Martin Pawley.

E aínda que discrepo co antoniogasset nacional, non podo evitar pensar que hoxe é o segundo domingo antes do primeiro martes de novembro, e que en breve estará cheo de peixes mortos o lago Arapahoe e as urnas de Florida.


Leave a Comment