O meu escritor favorito, 2

Sei por este blo que xavier queipo vai camiño de sydney. Dío el. Éntrame un pouco vágado, sabendo que le estas balas.

Dúbida1: xa as lía antes ou gugleou o seu nome e deu co post precedente?

Dúbida2: que pensará xavier queipo da miña imprudente referenza á praia de patos? Que cábalas estará faguendo? Estaraas faguendo?

En todo caso, pecho os ollos. Vexo unhas portas que se abren e pechan rapidamente. Son do airportlink: en 13 minutos estarei no centro de sydney e non, non quero volver.


Leave a Comment