chinés

Ás veces o blogger interpreta que as miñas preferenzas de linguaxe son o chinés e devólveme todas as mensaxes de crear mensaxe ou editar post anterior en debuxiños.

A miña iñorancia non me permite saber se é chinés completo ou chinés simplificado.

Blogger tamén conspira a prol do meu estrañamento.


Leave a Comment