silenzo, II

Un ano máis remata. Coa esperanza de vida do home occidental branco só poderei dicir esta frase 49 veces máis. Moitas? Parécenme poucas. O silencio logo chega.

Desculpando a autocita, iso era o que dicía hai un ano, neste día.

E agora, mirando pra atrás, vendo este fecundo ano da hospitalidade, do futuro, dos milleiros e milleiros e milleiros de quilómetros, creo que o propósito está cumprido. Caerá o silenzo, pro collerame esperto.


Leave a Comment