necesito crer nalgo

Vou pra fabric-city co sol recén erguido: soa o último sínguel dos chemical brothers, necesito crer nalgo. Cántano os Bloc Party, que non teñen nada que ver co bienllí: é un grupo multirracial británico do que alicate fala marabillas e do que quedamos pampos Henri e eu ao verlles unha foto.

Á volta, na costa de montouto, soa a orquestra baobab. Bieitos sexan os tempos.


Leave a Comment