kansas

Dille o espantallo a Dorothy: Se as vosas cabezas estivesen cheas de palla, como a miña, seguramente viviríades todos en países fermosos e en Kansas non habería ninguén. Que sorte ten Kansas de que vós teñades miolos.


Leave a Comment