incubación

As cousas sucédense ao redor con moita velocidade, sen tempo a bloguealas: xuntanzas de traballo, pelis e máis pelis con Folerpa, lecturas ao sol de mediodía, limpeza na casa, os xeniais mofa&befa, correos, mensas e quedadas en falso… Por primeira vez na miña vida planifico seis fins de semana cara adiante, sen atopar aínda un furado para o agasallo xenial de Peke. Remóenme na cabeza algúns homes, pero tamén algúns conceptos. Senalcume e quilombo aproban as oposicións e Potón vai ter un fillo. Non hai avance cando estás no turbillón.

Creo que vou pillar a gripe. Só me queda triscar os calcañares.


Leave a Comment