a catro mans
No medio dunha enferruxada semana aparece Plattdorf. Imos comer algo ás carreiras e despois sentámonos na perru, nun instante máxico. Agasállame un álbum de BD, con Citserono e Tsicerono. Nunha patada cóntame catro cousas da súa relación, da vida, dos alemáns dos cafés e de andar en bici sobre a neve: dános o tempo xusto pra irnos de wais abondo e pra velo tremendamente fermoso.
El vai cara ao estado átomo; eu, despois de ver a insulsa Sideways con Folerpa nunha noite fría, cara á molécula.


Leave a Comment