Entran nestas balas un portugués que busca una chica en la europa, un brasileiro á procura de cursos pra pintar as unllas e un venezuelano que pregunta polo baile numa numa iei.


Leave a Comment