20.000 leguas
Por motivos laborais teño que prescindir do repouso desta fin de semana, a que fora coidadosamente programada pró descanso, e viaxar ida por volta a Verneville: coche, catro avións e a dous trens en pouco máis de 48 horas.
Preparo de véspera as cousas básicas: o material de traballo, a rede de wifi da cidade, algúns enderezos útiles, unha camisa repasada e a máquina de fotografar, o pucho e as luvas: en Verneville vai ir frío. Como será esta nova cidade? Non quero imaxinalo moito pra que a sorte me sorprenda.


Leave a Comment