1. Mentres estou pra recoller a bolsa na fita transportadora do aeroporto Charles de Gaulle, chámame 12Uvas. O día anterior, xusto despois de atoparse comigo na rúa, tusiu sangue. Foi ao hospital, fixéronlle unhas placas e acusárono de cancro. Cancro de pulmón. Unhas horas despois os doutores rectificaban a unha grave tuberculose, da que a estas horas se recupera na casiña. Protexidiño. Non vai ler estas balas nuns cantos días.
2. Unhas horas despois, mentres agardo nunha rúa perto do concello de verneville, recibo chamada dunha amiga de meu irmán que é tamén amiga de shotokan. O que me conta é de non crer, pero as pistas que deixa no seu blog son suficientemente significativas.
As cousas están xa algo encarreiradas. Haberá que seguir insistindo en levalas ao rego.


Leave a Comment