picaresca
A compañeira de traballo de barataria que viaxa con el, unha señoriña de algeciras, ten disposta unha trama comisionista envexábel: tres euros por cada torta de santiago que vende, catro por cada albariño, e dez máis por cada turista que leva a unha mariscada. A 51 turistas, 510 euros baixo a mesa, nun sobre.
Pero se a paisana saca iso, que demos de mariscada serven polos 20 euros que quedan?


Leave a Comment