dena
Dime que o vaia ver: cre que pode coarme no hotel á noite, sen que se decaten os cataláns nin o chofer, e durmirmos xuntos. Eu dígolle que si, pero cando chega a noite acabo moi canso, empeza a medrarme o agobio ao redor e acordamos deixalo pra outra.
Sei levar unha relación, creo. O que dubido é que me apeteza.


Leave a Comment