palabra
Busco a palabra que me valla pra definir este concepto: concerto de grupo pachangueiro, que esperta os meus instintos máis atávicos; verbena de tenrura, suor, e prodixio; letras de reggae, mariñeiros, Os Suaves e kofi annan; xente do meu barrio; un público máis macho, máis gordo e máis novo ca min (pra variar), entre o que se atopan rapaces que seica veñen de atenas, pirseados, sen niqui, bailando a medio calzón, botando contra min; a plena fermosura.
Lamatumbá.


Leave a Comment