código
Mándamo (m)alicia nunha mensa e fágolle caso, anque o día foi esgotador e temo caer afuciñado nun libro sobre lourenzo varela que leo namentres agardo. Hai que ir ver Código 46 e vou.
Por unha brevísima hora e media diríxome ao futuro no mesmo tren de 2046, buscando ilusións finas e mouras como ás de morcego. Unha lingua enfiada de frebas cosmopolitas, unha cidade que é a non-cidade e todas as cidades ao tempo, Xangai, unha moza de inestábel beleza, o deserto, Delhi e os controis da autoestrada avivecen un amor que vence sobre todo, ata sobre os virus da desolación.
E anque o final é cruel mil veces, saio reconfortado do cinema: ese é o futuro que me entusiasma.


Leave a Comment