menhir
O traballo prós vindeiros días cáeme enriba coma un menhir. Menos mal que sempre acode Ian, moito máis acantazado ca min, a turrar por unha esquina.


Leave a Comment