estacións
Despois de dous días abafantes de traballos e tensións, collo o coche e cruzo 632 quilómetros sen xantar e sen cear pra ver a Iop estreándose nas artes do espectáculo musical.
Vai calor, dispo a camiseta pra guiar e abro a xanela. O solpor píllame no Puerto de Béjar. Un ceo turbio, de témperas remexidas, contorsiónase sobre un conxunto de montiños verdes relocentes. As bolboretas esmagadas contra o parabrisas de lola anuncian o verán.


Leave a Comment