guerra
Tal como está o patio, deberiamos tomar conciencia do que nos xogamos, baixar dos tacóns e afiar aínda máis as unllas. Tamén a estes hai que botalos, nas urnas e nas rúas.
Como dicía esa gran revolucionaria, dientes, dientes, que es lo que les jode.


Leave a Comment