Había moito tempo que non xogaba tanto con ninguén. Había moito tempo que non creaba un abano tan completo de complicidades e contrasinais. Había moito tempo que non podía compartir igual de pracenteiramente cama e actos cívicos. Había moito tempo que non me sentía devoto e devocionado. Había moito moitísimo tempo que non metía sete ferretes nunha fin de semana.
Había moito tempo que non sentía este namoro.


Leave a Comment