campaña (II)
Recibo este email. Verídico:
Acabo de ir a correos a botar a solicitude do voto por correo e aínda estou flipando: había mogollón de xente nova amañando os papeis. Has ter ti razón: algo está cambiando e desta vez caen fixo.


Leave a Comment