tensión
Estou tan tenso coma o día 11 de marzo de 2004.
Afortunadamente non temos douscentos cadáveres nas pestanas.
A electricidade ole do mesmo xeito ca entón. Hai a mesma estática. Tamén a espranza.


Leave a Comment