fantasías
Como sei que hai un afeccionado a estas cousas, cóntoo. Estamos barataria e eu xantando un bufé de seis euros en granvía. Fala el só de política, de independencias e prazos. Empeza a enfiar as cousas, vertixinosamente, mentres eu miro pra el, e nun momento faise realidade a escena como por encantamento: Estamos os dous en oslo. Compartimos unha casa de madeira. Temos unha pa detrás da porta pra sacar a neve do xardín ás mañás, cando saio pró meu despacho na embaixada da ghalleira en noruega.


Leave a Comment