euclides
Ía citar ibarretxe cando afirmaba que ao comezo había vitorias doces e vitorias agres pero que ao cabo dunhas horas as vitorias son vitorias e as derrotas, derrotas.
Pero voume agarrar á cencia: se esta noite non modificaron o espazo euclídeo, 37 é menor cá metade de 75.


Leave a Comment