laboral
Velaquí as tres posibilidades do meu sarillo laboral.
a) seguir na empresa á quen lle debo ser o que son. Malia a gratitude infinda que lle teño, por causas propias e alleas o limiar de insatisfacción estase achegando pouco e pouco ao limiar de satisfacción. En todo caso, o verbo seguir debe construírse gramaticalmente cun circunstancial de límite.
b) acollerme á proposta que me fai unha pequena empresa do sector da alimentación e á que me arrastran as entrañas: un mundo novo nun lugar novo, pero tamén o agoiro de que aló terei a vida que teñen os produtos envasados ao baleiro.
c) xogar a lotaría do eurotraballo. Selei o boleto: agora só queda agardar.
Préganse poxas e torcidas.


Leave a Comment