‘libriños’
Nestas tardes apuradas remato A chuva pasmada, de Mia Couto: conta a fabulosa historia de sempre. Lendas, espíritos e unha especie de maxia divertida que o arroupa todo. Pero tamén unha requiloria de metáforas que se perden no cansazo dos tópicos. Despois éntrolle á Noite da raíña Berenguela, de Neira Cruz, unha peza ben imaxinativa e linda, escrita fabulosamente, pero que non me dá co fío sensorial. Así que pra rematar a finde releo Otto é un rinoceronte: risos, gargalladas, rinocerontes, lapis máxicos e deconstrución do mundo adulto. Do meu mundo.


Leave a Comment