planificación
Non tiven vagar pra tomar nota, pero estes días están sendo moi intensos. A esmorga, o alcol e tamén o traballo puxéronme a cabeza lixeira e o corpo denso, con todos os meus átomos preparados prás inminentes vacacións: primeiro atenas, con cita no albéitar, logo visita de Barataria con posíbel xestión sogros e dez días xuntos con parada en Ciudad-Ajo e berlín. Despois lisboa, sen saber se chegarei solteiro ou casado á mansión de Iop. E finalmente, comezar, comezar de novo esta convención de pista de despegue.


Leave a Comment